සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

ජූනි 23, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 174 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 175 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 191 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_23&oldid=393627" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි