1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ජූනි 2, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 153 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 154 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 212 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_2&oldid=393629" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි