1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ජූනි 17, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 168 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 169 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 197 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_17&oldid=393635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි