1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ජූනි 11, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 162 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 163 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 203 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_11&oldid=393622" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි