ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:

ජූනි 27, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 178 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 179 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 187 ඉතිරිව තිබේ .


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජූනි_27&oldid=393637" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි