ජාල අළෙවිකරණය (ඉංග්‍රීසි:  Multi-level marketing, MLM, referral marketing) යනු අද ලෝකයේ සිග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ව්‍යපාරයකි. මෙහිදි පාරිභෝගිකයා එක්තරා අවදියක පාරිභෝගික මෙන්ම තවත් අවස්ථාවක් වෙළෙදෙකු විම මෙම ක්‍රමයේ සුවිශේෂ දෙයකි. අනෙකුත් අළෙවිකරණයන්හි මෙම අවස්ථාව සිදු නොවන අතර, මෙම ජාල අළෙවිකරණයේදි පමණක් මෙය සිදුවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාල_අළෙවිකරණය&oldid=446972" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි