ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

චිත්‍රපටය, සිනමා, චලන චිත්‍ර, සිනමා චිත්‍රපට ලෙසද හඳුන්වයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චිත්‍රපටය&oldid=395230" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි