(26 දෙසැම්බර් 1791 – 18 ඔක්තොම්බර් 1871)

චාල්ස් බැබේජ්
Charles Babbage - 1860.jpg
1860දී චාල්ස් බැබේජ්
උපත26 දෙසැම්බර් 1791(1791-12-26)
මරණයමාලිබන්, ලන්ඩනය, එංගලන්තය
ජාතිකත්වයඉංග්‍රීසි
ක්ෂේත්‍රයන්ගණිතය, විහ්ලේෂන දර්ශන විද්‍යාව, පරිගණක විද්‍යාව
අත්සන

උපත ලබුව් 1791 දෙසැම්බර් 26 දින ලන්ඩනයදි ය. ඔහුගෙ මරණය සිදුවයේ 1871 ඔක්තොම්බර් ලන්ඩනයදි ය. ඔහුගෙ ජිවිත කාලය වුයෙ අවුරුදු 79 කි. ඔහු එ කාලය තුලදි ගණිතඥයා, දාර්ශනිකයා,නිමැවුම්කරු සහ යාන්ත්‍රික ඉංනේරු යන විෂයන් ට අදාලව සමාජයට වෑදගත් සෙවාවන් රාසියක් කර ඈත. නමුත් චාලස් බැබේජ් වඩා ප්‍රසිද්ද වුයෙ පරිගණකයේ පියා වශයෙනි.[1] එ ඔහුගෙ නිර්මාණයක් වු difference engine නම් වු යාන්ත්‍රක පරිගණකයයි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. Halacy, Daniel Stephen (1970) (ඉංග්‍රීසියෙන්). Charles Babbage, Father of the Computer. Crowell-Collier Press. ISBN 0-02-741370-5. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චාල්ස්_බැබේජ්&oldid=388680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි