ගාලු මුවදොර හෝටලය

ශ්‍රී ලංකාවේ කොලඹ පිහිටි හෝටලය
(ගෝල් ෆේස් හෝටලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
ගාලු මුවදොර හෝටලය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාලු_මුවදොර_හෝටලය&oldid=428027" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි