ගීසා සානුව යනු ඊජිප්තුවේ ගීසා හි පිහිටා ඇති සානුවකි.

ගීසා හි පිරමීඩ.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගීසා_සානුව&oldid=418702" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි