සමූහයක් තුල දෙපිිරිසක් හෝ සමූහයන් දෙකක් අතර එක් පාර්ශවයක මතයක් හෝ ක්‍රියාවක් අනෙක් පාර්ශවය විසින් පිලිනොගැනීම හේතුකොට ඇතිවන ප්‍රතිරෝධය, මතභේදය හෝ විසංවාදය; ගැටුම් ලෙස සැලකේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගැටුම්&oldid=469984" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි