ගාන්ට් සටහන

(ගාන්ට් සටහන (Gantt Chart) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය හිදී ව්‍යාපෘතියක වැඩ ගලායාමේ සටහනක් දැක්වීම සඳහා ගාන්ට් සටහනක් භාවිතා කරයි. යම්කිසි කාල සීමාවක් ඔස්සේ ව්‍යාපෘතියක උප කාර්යයන් කිරීම සඳහා ගතවන කාලය වෙන වෙනම රුපසටහනක් මගින් මෙහිදී පෙන්වයි.

ගාන්ට් සටහනේ නිර්මාතෘ හෙන්රි ගාන්ට් (1861-1919)

ඉතිහාසය

සංස්කරණය
 
මුලික ගාන්ට් සටහන

වාසි සහ සීමාවන්

සංස්කරණය
 
නවීන ගාන්ට් සටහනක්, පරායත්ත කාර්යයන් සහ අවසන්කල ක්‍රියාවන් ගේ ප්‍රතිශතය දක්වමින්

උදාහරණ

සංස්කරණය

මෘදුකාංග

සංස්කරණය

මුලාශ්‍රkupa

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාන්ට්_සටහන&oldid=543918" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි