මාලදිවයිනෙහි ජාතික ගීය වේ.දිවෙහි භාෂාවෙන් නිර්මාණය කර ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගවුමී_සලාම්&oldid=363833" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි