ගම්පෙරළිය, මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන් විසින් රචිත නව කතාව කි.

ගම්පෙරළිය
කර්තෘමාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගම්පෙරළිය&oldid=545897" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි