ගණිතඥයෙකු යනු ප්‍රාථමික අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය ගණිතය වන්නාවූ පුද්ගලයෙකි. දැනට ලොව ගණිතඥයින් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සිටී.

පුරාතන යුගයෙහි ගණිතඥයන් අතර ආකිමීඩිස් ශ්‍රේෂ්ඨතමයෙක් විය.
ලියොනාඩ් ඉයුලර් ශ්‍රේෂ්ඨතම ගණිතඥයන් අතුරින් එකෙකු ලෙසින් පුළුල් ලෙසින් සැලකෙයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගණිතඥයා&oldid=487576" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි