රසායනික සූත්‍රයකින් දැක්විය හැකි, ස්ඵටික ව්‍යුහයක් ඇති, බොහෝවිට ඝන අවස්ථාවේ පවතින අකාබනික, ස්වභාවිකව ඇතිවන ද්‍රව්‍යයක් ඛනිජයක් (ඉංග්‍රීසි:  Mineral) නම් වේ.එසේම මෙය එක් සංඝටයකින් පමණක් සෑදුණකී. ශ්‍රි ලංකාවේ ඛනිජ වර්ග රාශියක් ස්වාභාවික ව හමුවේ.ඒවායෙන් කිහිපක් නම්,

Améthystre sceptre2.jpg

1.ෆෙල්ස්පාර්(Feldspar)

2.ඩොලමයිට්(Dolomite)

3.තිරුවානා (Quartz)

4.ඉල්මනයිට්(Ilmenite)

5.මයිකා (Mica)

6.මිනිරන්(Graphite) අපට ලෝකය දෙස අවධානය යොමු කිරීමේ දී ඛනිජ වර්ග 3000 කට අධික ප්‍රමාණයක් අද වන විට සංඛ්‍යාලේකන ගතව තිබේ.

ඛනිජ වලින් අැතිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඛනිජ&oldid=482132" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි