කෝර්ටිකොස්ටෙරොයිඩ

Corticosteroids යනු පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ අධිවෘක්ක බාහිකයේ නිපදවෙන ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන වර්ගයකි.

කෝර්ටිකොස්ටෙරොයිඩ
Drug class
Cortisol2.svg
Cortisol (hydrocortisone), a corticosteroid with both glucocorticoid and mineralocorticoid activity and effects.
Class identifiers
SynonymsCorticoid
UseVarious
ATC codeH02
Biological targetGlucocorticoid receptor, Mineralocorticoid receptor
Chemical classSteroids
In Wikidata

වර්ගසංස්කරණය

 
Cortisol
 
Corticosterone
 
Cortisone
 
Aldosterone

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝර්ටිකොස්ටෙරොයිඩ&oldid=420265" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි