කෝඨරක ප්‍රදාහය (Sinusitis) යනු රෝගී තත්වයකි[1].

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "තරු සිත්තම, බ්ලොග් අඩවිය".
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝඨරක_ප්‍රදාහය&oldid=468691" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි