කොලනොස්කොපි (ඉංග්‍රීසි:  Colonoscopy) යනු වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දී රෝග විනිශ්චය සඳහා භාවිතා කරන පරීක්ෂණයකි.

Colonoscopy
Intervention
US Navy 110405-N-KA543-028 Hospitalman Urian D. Thompson, left, Lt. Cmdr. Eric A. Lavery and Registered Nurse Steven Cherry review the monitor whil.jpg
Colonoscopy being performed
ICD-9-CM45.23
MeSHD003113
OPS-301 code:1-650
MedlinePlus003886

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොලනොස්කොපි&oldid=432635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි