සුමාලි රජුගේ බාල දියණිය.මැය "පුෂ්පොපොත්කටා කුමරිය" ලෙසද හඳුන්වයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෛකේෂි_දේවි&oldid=491926" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි