මනඃකල්පිත නගරයකි. සියළු අංගලක්‍ෂණ ප්‍රශස්ථවන නගරයක් ලෙස සැලකේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කේතුමතී&oldid=469915" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි