කෙළ හෙවත් ඛෙටය ක්‍ෂීරපායීන්ගේ ඛේට ග්‍රන්ථි තුල නිපදවා ජලය සහ වෙනත් සංඝටක සහිත දියරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙළ&oldid=270188" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි