ගොයම් වැවෙන, දිය සහිත කෙත [1]

වෙනත් සිංහල යෙදුම්සංස්කරණය

  • කුඹර - ඌව ජන වහර [2]

ඉතිහාසයසංස්කරණය

 
ගොයම් සහ පිදුරු , මයිසූර්, ඉන්දියාව

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථසංස්කරණය

  1. , ශ්‍රී සුමංගල ශබ්දකෝෂය.වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1963
  2. , කෙතක මහිම කුඹුර. පියසේන කහඳගමගේ 2008
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුඹුර&oldid=465441" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි