කියුබාන් පේසෝ (ඉංග්‍රීසි:  Cuban peso) යනු මුදල් ඒකකයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කියුබාන්_පේසෝ&oldid=395358" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි