කැසිනෝ ලෙසද හැඳින්වෙන කැසිනෝ යනු සූදුව සඳහා පමණක්ම වූ ස්ථාන වේ. බොහෝ විට නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක වන විවිධ සූදු ආයතන වෙත යොමු වේ.නීති විරෝධී සූදු ස්ථාන සාමාන්‍යයෙන් සූදු ගුහා හෝ සූදු නිවාස ලෙස හැඳින්වේ. [1]

අපරාධසංස්කරණය

කැසිනෝ හා සම්බන්ධ මතභේදාකාරී ක්ෂේත්‍රයන් අතුරින් එකක් වන්නේ අපරාධ සිදුවීමේ ප්‍රමාණය හා ඒවායේ ඇති සෘජු සම්බන්ධතාවයයි.

  1. "History of casino". Dec 17, 2021.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැසිනෝ&oldid=494009" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි