කැසිනි-හයිජන්ස්

කැසිනි-හයිජන්ස් (ඉංග්‍රීසි:  Cassini–Huygens) යනු සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ (ඉංග්‍රීසි:  Saturn), එහි වළලු සහ චන්ද්‍රයන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා යවන ලද අභ්‍යවකාශ යානයකි.

Cassini Saturn Orbit Insertion.jpg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැසිනි-හයිජන්ස්&oldid=396898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි