කැස්ස (ඉංග්‍රීසි:  Cough) යනු ආගන්තුක ද්‍රව්‍යයන් ඉවත් කර ශ්වසන මාර්ගය පිරිසිදු කරගැනීමේ අදහසින් සිදුවන ප්‍රතීක ක්‍රියාවකි.

Cough
Pertussis.jpg
A young boy coughing due to pertussis causing whooping cough.
උච්චාරණය
විශේෂතාවInfectious disease

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

As of this edit, this article uses content from "Acute cough: a diagnostic and therapeutic challenge", which is licensed in a way that permits reuse under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License, but not under the GFDL. All relevant terms must be followed.

වැඩිදුර කියවීම සඳහාසංස්කරණය

  • Carroll, Thomas L., ed. (2019). Chronic Cough. Plural Publishing. ISBN 9781635500707. LCCN 2018055141.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

වර්ගීකරණය
බාහිර සම්පත්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැස්ස&oldid=448576" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි