ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
Callisto.jpg

කැලිස්ටෝ බ්‍රහස්පතිගේ ස්වාභාවික උපග්‍රහයෙකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැලිස්ටෝ&oldid=437118" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි