නෙදර්ලන්තයෙහි විශේෂ පුරවර තුන (නිල වශයෙන් මහජන මණ්ඩල) කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය (ඕලන්ද: කැරිබිස්ක් නේඩර්ලාන්ඩ්, පකියමෙන්තෝ: හුලන්ඩා කැරිබේ) ලෙසින් සාමූහිකව හැඳින්වෙන අතර පාරසමුද්‍ර ලෙසින් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්හී පිහිටා ඇති බොනේර්, සින්ට් උස්ටාටියුස් සහ සාබා යන්නෙන් සමන්විත වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැරිබියානු_නෙදර්ලන්තය&oldid=212680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි