කැපුම්තලය වක්‍ර හැ‍ඩැති පටියක් ලෙසින් හෝ අඩසඳ ආකාර ආස්තරයක් ලෙසින් හෝ සහිත පිහි වර්ග සඳහා පොදුවේ භාවිතාකරන යෙදුමකි. කෘෂිකාර්මික භාවිතයෙහිදී එය වක්වූ පටි හැඩැති හා එක් පැත්තක් පමණක් මුවහත් තලයක් සහිත උපකරණයක් වන අතර කැලෑ කැපීම වැනි භාවිතයේදී එය දිග මිටක් සහිත අඩ සඳ හැඩැති ආස්තරයක ආකාර තලයක් සහිත උපකරණයකි.

දෑ කැත්තක්

කැති වර්ගසංස්කරණය

  • කොළකැති
  • දෑකැති
  • වීසිකැති

දේශපාලන භාවිතයසංස්කරණය

 
කොමියුනිස්ට් ලාංඡනය මිටිය හා දෑකැත්ත.

කොමියුනිස්ට් ලාංඡනයේ මිටිය හා දෑකැත්ත පවතියි. මිටිය විසින් කම්කරුවාද දෑකැත්ත විසින් ගොවියාද නිරූපණය කෙරෙයි.

ජන භාවිතයසංස්කරණය

සිංහලසංස්කරණය

කැත්තට පොල්ල වගේ යැයි ජන භාවිතයක් ඇත. මෙහි තේරුම එකඟතාවයකට හෝ සම්මුතියකට එළඹීම මානයේ වත් නොමැති ආරාවුල් තත්ත්වයකි.

කැත්තේ උදැල්ලේ වැඩ යැයි යෙදුමක්ද ජන භාවිතයේ පවතියි. මෙහි අරුත වන්නේ ගෘහාශ්‍රිත පිටස්තර පරිසරය ආශ්‍රිත එළිපෙහෙලි කිරීම් ආදි කටයුතු වලට ඇති හැකියාව වෙයි.

කැති පොරෝ අමෝරාගෙන හෝ කැති පොරෝ මන්න පොලු ගෙන හෝ කැති ගානවා හෝ ආදි වශයෙන්ද ජන වහරක් පවතියි. මෙහිදී අදහස් වන්නේ කැත්ත භාවිතා වන්නේ ආයුධයක් වශයෙන් බවයි.

දෙමළසංස්කරණය

දෙමළ චිත්‍රපටවල බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන්නේ එහි එන (විශේෂයෙන්) පුරුෂ චරිතයන් ඉණ තුල සඟවාගෙන කැත්තක් රැගෙන යන බවයි. කෘෂිකාර්මික දෑකැත්ත මෙහිදී භාවිතා වන අතර භාවිතය ආරක්ෂක හෝ ආක්‍රමණික උපකරණයක් ලෙසිනි.

අනෙකුත් යෙදුම්සංස්කරණය

කැති කඳ යනු කැති මුවාත් තියන ලී කොටයට යෙදුමකි.

කැති පීර යනු කැත්තක හැඩය ගත් පීර වෙයි.

කැති මල්ල යනු ගස් මදින්නාගේ පිහියා ආදිය දමන මල්ල වෙයි.

කැති ලනවා යනු මැදීමට කිතුල් මල් ආදිය කපනවා යන්නයි.

ප්‍රාදේශීය වචනසංස්කරණය

සමරරක් ප්‍රදේශයන්හිදී පිහා කැත්ත ලෙසද රජරට පළාතේ ඇඹුල් කැත්ත ලෙසද හැඳින්වෙන්නේ පිහිය නම් මෙවලමටය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැත්ත&oldid=470162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි