ක්‍රිස් කොක්ෂ්

ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාර්තෲ වරයෙකි.!

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිස්_කොක්ෂ්&oldid=470140" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි