ක්‍රිකට් පිත්ත

ක්‍රිකට් පිත්තක් යනු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිතිකරුවන් විසින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂිත උපකරණයකි. සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපස පැතලි විලෝ ලී තලයකට සවි කර ඇති වේවැල් මිටකින් සමන්විත වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රිකට්_පිත්ත&oldid=493997" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි