ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය

ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයක මධ්‍යයම සැකසුම් ඒකකය ලෙස ඇත්තේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසරයකි. දැවැන්ත පරිගණක සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පරිගණකවලට සාපේක්ෂව මෙම වර්යේ පරිගණක සතු තවත් සුවිශේෂී ලක්ෂනයක් වන්නේ ඒවා සාපේක්ෂව අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගැනීමයි. තවද බොහෝ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (ඒවා සතුව ආදානය සහ ප්‍රතිදානය සඳහා යතුරු පුවරුවක් සහ තිරයක් ඇති විට) පෞද්ගලික ලෙසද සැලකිය හැක.

කොමොඩෝර් 64 ඒ සමයේ ජනප්‍රියම ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය වූ අතර සර්ව කාලීනව වඩාත්ම අලෙවි වූ ගෘහ පරිගණකය බවට පත්වී ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්ෂුද්‍ර_පරිගණකය&oldid=378152" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි