ක්ෂුද්‍රකපාල ව්‍යාධිය

ක්ෂුද්‍රකපාල ව්‍යාධියපැ

ක්ෂුද්‍රකපාල ව්‍යාධිය
වර්ගීකරණය සහ බාහිර මූලාශ්‍ර
ක්ෂුද්‍රකපාල ව්‍යාධිය සහිත හිස්කබලක (දකුණ) සහ සාමාන්‍ය හිස්කබලක (වම) ස්නායුමය පරිලෝකන
ICD-10 කේතයQ02.
ICD-9 කේතය742.1
OMIM251200
DiseasesDB22629
MedlinePlus003272
MeSHD008831
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්ෂුද්‍රකපාල_ව්‍යාධිය&oldid=440330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි