කළු කඩයක් හෝ පාතාලභූමි ආර්ථිකයක් හෝ යනු, භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ නීතිවිරෝධී ලෙසින් අලෙවිකෙරෙන වෙළෙඳපොළකි. කළු කඩයක් අනෙකකින් වෙනස් කෙරෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ ගනුදෙනුව නීතිවිරෝධී වීම වෙයි. භාණ්ඩ හෝ සේවා හෝ, සන්තකයෙහි තබා ගැනීම හෝ අනෙකුත් නීත්‍යානුකූල මාධ්‍යයන් ඔස්සේ වෙළෙඳාම් කිරීම හෝ නීතිවිරෝධී හෝ එසේ නොවන හෝ විය හැක. ගනුදෙනු නීතිවිරෝධී වන බැවින්, ආයතනගත රාජ්‍ය බලාධිකාරියෙන් රුකුල් ලබන රීත්‍යානුකූල ආර්ථිකයෙන් පිටත ක්‍රියාකාරී වීමට මෙම වෙළෙඳපොළ වෙත බල කෙරෙනු ලබයි. කළු කඩයෙහි ක්‍රියාකාරී වීමෙහි සාමාන්‍ය අරමුණු වන්නේ, හොරබඩු වෙළෙඳාම, බදු ගෙවීම පැහැර හැරීම හෝ මිල පාලන මගහැරීම වෙති.

කුරුටු චිත්‍රයකින් දැක්වෙන කළු කඩයක්. කාර්කොෆ්, 2008
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කළු_කඩය&oldid=328586" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි