කලාකරුවෙකු (ඉංග්‍රීසි:  artist) යනු කලාව සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකමක යෙදෙන පුද්ගලයෙකි.

වේල්සයේ St Justinian හි තම වෘත්තියේ නිරතවන කලාකරුවෙක්; 2021

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කලාකරුවෝ&oldid=595753" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි