කපිලවස්තු (සිංහලයන් කිඹුල්වත්නුවර ලෙසද හඳුන්වන) යනු දඹදිව පිහිටා තිබූ පුරවරයකි. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හැදී වැඩුනු ප්‍රදේශයයි.

වර්තමානයසංස්කරණය

වර්තමාන කාලයේ පැරණි පුරවරය ලන්කාවට අයත්ව පවතී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කපිලවස්තු&oldid=431466" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි