කටපයාදි යනු පැරණි අංක ලියන ක්‍රමයකි. [1][2][3][4][5]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "බෞද්ධයන් නැත්තන් ශූන්‍යය නැහැ". Retrieved 2019-06-11.
  2. "ඉපැරැණි සංඝාවාසයේ කෞතුකාගාරය විවෘත කෙරෙන පානදුර ගොරකාන පුරාණ කන්දේ විහාරස්ථානය". Retrieved 2019-06-11.
  3. "වළං ගෙදරින් ඇරඹි 'සර්වදාරි අවුරුද්ද'". Retrieved 2019-06-11.
  4. "පැරැණි සිංහලයන්ගේ සංඛ්‍යා ව්‍යවහාර ඥානය පිළිබිඹු කළ සංඛ්‍යා ක්‍රම ආශ්‍රිත වර්ෂ නිරූපණය". Retrieved 2019-06-11.
  5. "කඩුලු පොල්ල මත ඉඳ ගෙන අමුඩය ගැසීම හෙවත් දස ලක්ෂයේ හරඹය" (PDF). Retrieved 2019-06-11.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කටපයාදි&oldid=436919" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි