ඔයිෂා

(ඔරිස්සා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔයිෂා (Odisha) නැගෙනහිර භාරතයේ ප්‍රාන්තයකි. අගනුවර: බූබානේස්වාර්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔයිෂා&oldid=496851" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි