ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ඔක්තෝබර් 13 යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව මෙය මෙම වසරේ 286 වන දිනය යි. වසර අවසන්වීමට තව දින 79ක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔක්තෝබර්_13&oldid=393552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි