ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ඔක්තෝබර් 12 යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව මෙය මෙම වසරේ 285 වන දිනය යි. වසර අවසන්වීමට තව දින 80ක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔක්තෝබර්_12&oldid=393551" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි