ඒබ්‍රහමීය ආගම්

බටහිර ආසිය‍ානු සම්භවයක් සහිත ඒකදේවවාදී විශ්වාසයන් පොදුවේ ඒබ්‍රහමීය ආගම් ලෙස හැඳින්වේ.

යුදෙවු Star of David (ඉහලම), ක්‍රිස්තියානි කුරුසය (මැද), ඉස්ලාම් crescent moon with star (පහලම)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඒබ්‍රහමීය_ආගම්&oldid=305589" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි