ආචාර්ය එස්. පණීභාරත යනු ප්‍රවීණ නර්තන කලා සූරීයෙක්, සහ නර්තන ගුරුවරයෙකි.

එස්. පණීභාරත
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
සංගණ්‍ය වන්නේනර්තන කලා සූරී
ඥාතීන්දයාසිරි ජයසේකර

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

ඔහු වරෙක කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ නර්තන ගුරුවරයා විය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එස්._පණීභාරත&oldid=476275" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි