එම්. ඩී බන්ඩා (ඉංග්‍රීසි: Mohottalage Dingiri (M. D) Banda) හිටපු වැවිලි ඇමති වරයෙකි.

පුද්ගලික තොරතුරු
ජාතියශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
උගත් ශාස්ත්‍රාලයකොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය
රැකියාවදේශපාලනය

ජීවන සටහන්

සංස්කරණය

මොහු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසු දේශපාලනඥයින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එම්.ඩී._බන්ඩා&oldid=456629" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි