එම්. ඩී බන්ඩා (ඉංග්‍රීසි: Mohottalage Dingiri (M. D) Banda) හිටපු වැවිලි ඇමති වරයෙකි.

එම්. ඩී බන්ඩා
M. D. Banda.jpg
පුද්ගලික තොරතුරු
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
උගත් ශාස්ත්‍රාලයකොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය
රැකියාවදේශපාලනය

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

මොහු කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසු දේශපාලනඥයින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එම්.ඩී._බන්ඩා&oldid=456629" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි