එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා

එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා, යනු විශ්වකෝෂයක් වෙයි.

එන්සයික්ලොපීඩියා බ්‍රිටැනිකා
ගොනුව:Encyclopædia Britannica.svg
කර්තෘAs of 2008, 4,411 named contributors
රට(1768–1900) ස්කොට්ලන්තය
(1901–2012) ඇ.එ.ජ.
භාෂාවඉංග්‍රීසි
විෂයයGeneral
ප්‍රභේදයReference encyclopaedia
ප්‍රකාශකයාEncyclopædia Britannica, Inc.
Official site
ප්‍රකාශිත දිනය
1768–2012 (මුද්‍රිත පොත)
මාධ්‍ය වර්ගයAs of 2008, 32 volumes (hardbound)
අයිඑස්බීඑන්ISBN 1-59339-292-3
ඕසීඑල්සී71783328