එක්ස්-ෆයිල්ස් ඒකකය

(එක්ස්-ෆයිල් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ද එක්ස්-ෆයිල්ස් රූපවාහිනී කතාමාලාවෙහි "එක්ස්-ගොනුවක්" නැතහොත් "එක්ස්-ෆයිල්" එකක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ෆෙඩරල් විමර්ශන කාර්යාංශය වෙතින් විසඳීමට නොහැකි හෝ අවම ප්‍රමුඛතාවක් ලදැයි සඳහන් වන ප්‍රබන්ධිත පරීක්ෂණයකි. මෙම ගොනු එක්ස්-ෆයිල් ඒකකය වෙත හරවා යැවේ.

පුද්ගලයන්සංස්කරණය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකසංස්කරණය

සහකාර අධ්‍යක්ෂකසංස්කරණය

විශේෂ නියෝජිතයින්සංස්කරණය

ආශ්‍රේයයන්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එක්ස්-ෆයිල්ස්_ඒකකය&oldid=421258" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි