සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව ලෙස හැඳින්වෙන මහරාජ්ජෝතමියගේ ආණ්ඩුව මහා බ්‍රිතාන්‍ය හා උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවයි.

ආණ්ඩුව සහ පාර්ලිමේන්තුවසංස්කරණය

ආණ්ඩුව සහ කිරීටයසංස්කරණය

ආණ්ඩු බලයේ සීමාසංස්කරණය

ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුසංස්කරණය

ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එක්සත්_රාජධානි_ආණ්ඩුව&oldid=309106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි