ඌව හෙවත් විසිදහස් රට යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ගිණිකොන දිශාවේ පිහිටා ඇති සමාජ සංස්කෘතිමය කලාපයකි.

ඓතිහාසික උප කලාප සංස්කරණය

අටදහස් රට සංස්කරණය

දොළෝස්දහස් රට සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඌව&oldid=334840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි