උද්භිද උද්‍යාන

(උද්භිද උද්‍යානය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

උද්භිද උද්‍යානයක්‌ යනු විද්‍යාත්මක පරීක්‌ෂණ, සංරක්‌ෂණය, ප්‍රදර්ශණය හා අධ්‍යාපනය පිණිස උද්‍යාන විද්‍යාත්මකව, නම් කර වවා ඇති, සජීවි ශාක එකතුවක්‌ වේ. [1]

Pisa සරසවිය මගින් නඩත්තු වන Orto botanico di Pisa:‍‍ යුරෝපයේ ප්‍රථම සරසවියකට අයත් උද්භිද උද්‍යානය. ආරම්භය 1544 උද්භිදවේදී Luca Ghini විසින්.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "ශ්‍රී ලංකාවේ උද්භිද උද්‍යානවල ඉතිහාසය සහ අනාගතය". දිවයින Online EDITION. Retrieved 2018-06-16.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උද්භිද_උද්‍යාන&oldid=425586" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි