උදවු:අධිකාරී පාලනය

අධිකාරී පාලනය (ඉංග්‍රීසි:  Authority control) යනු විකිපීඩියාවේ ලිපි සඳහා හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබාදෙන ආකාරයක් වේ. මෙය සමාන හෝ සමාන මාතෘකා සහිත විවිධ අයිතම අපැහැදිලි කිරීමට මෙන්ම මාතෘකා දෙකකින් හෝ වැඩි ගණනකින් පොදුවේ හැඳින්වෙන අයිතමයක් සඳහා තනි සම්මත මාතෘකාවක් පිහිටුවීමට ප්‍රයෝජනවත් වේ. භාවිතා කරන විට, ලෝක ව්‍යාප්ත පුස්තකාල නාමාවලි වල ග්‍රන්ථ නාමාවලි වාර්තා වලට සම්බන්ධ කරමින්, විකිපීඩියා පිටුවල පහලින්, අධිකාරී පාලන දත්ත සබැඳි සොයා ගත හැක . අධිකාරී පාලනය බොහෝ විට චරිතාපදාන ලිපිවල භාවිතා වේ, මන්ද එක් අයෙකුට වඩා එකම නම බෙදා ගැනීම සාමාන්‍ය දෙයකි. එය වෙනත් විෂය ද්‍රව්‍යවල ද බහුලව භාවිතා වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:අධිකාරී_පාලනය&oldid=498785" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි